Daw Bența

Amorsa - Caparol Project Grund 25 kg

Amorsa - Caparol Project Grund 25 kg

Grund-vopsea special, diluabil cu apă, cu rol de creștere a aderenței, destinat aplicări pe suprafeţe minerale portante, interioare şi exterioare.

COMANDĂ MAI MULTE DETALII PE CAPAROL.MD

Domeniu de aplicare

Grund-vopsea alb, cu conţinut de nisip de marmură, cu capacitate bună de aderență și acoperire, destinat grunduirii suprafețelor minerale portante, interioare și exterioare, cum sunt tencuielile minerale și plăcile de ghips-carton. În cazul plăcilor de ghips-carton, reduce semnificativ riscul de exfoliere a straturilor subțiri de glet pe bază de ipsos.

Strat intermediar inițial - punte de aderență - pentru tencuielile pe bază de rășină sintetică, tencuielile pe bază de rășină siliconică, tencuieli pe bază de dispersie silicatică, tencuieli minerale sau Buntsteinputz (tencuială din piatră colorată), facilitând considerabil aplicarea și structurarea acestora.

Folosit, în special, în cadrul sistemelor de termoizolație Capatect conform tabelului (vezi pagina 2). În plus, reduce absorbția de apă a tencuielilor exterioare, (diminuează diminuând penetrarea apei prin defectele tencuielii structurate în tencuiala brută).

Caparol Putzgrund poate fi folosit, de asemenea, ca strat de grund structurat De asemenea, ProjektGrund poate fi folosit pentru obținerea de suprafețe colorate și structurate aplicându-se în așa-numita „tehnică de periere”, pentru tehnicile de lazurare cu ArteLazsur şi DecoLasur şi totodată ca un strat de grund pentru Capadecor VarioPutz şi Capadecor CalcinoDekor-Decor.

Proprietăți

  • componentă a sistemelor de termoizolație Caparol
  • Rezistent la intemperii, hidrofob, capacitate bună de acoperire, înaltă capacitate de aderență,
  • pentru finisarea cu tencuieli structurabile
  • strat de grund pentru Capadecor VarioPutz și Capadecor CalcinoDekor
  • clasa de diluabil cu apă, ecologic și cu miros redus, nuanțabil în sistem ColorExpress.

Material de bază

Dispersie sintetică conform DIN 55945.

Ambalaj/Capacitate recipient

7 kg, 25 kg

Culoare

Alb

Caparol Putzgrund ProjektGrund se poate nuanța manual cu coloranți Color Essenz sau cu max. 25% coloranți CaparolColor sau AmphiColor®.

Caparol Putzgrund PutzGrund se poate nuanța în sistem computerizat ColorExpress pe toate colecțiile uzuale de culori, în nuanțe cu un grad de luminozitate mai mare de 70.

Depozitare

La rece, dar ferit de îngheț.

Date tehnice

Densitate: 1,59 g/cm3.

Compatibilitatea conform fișei tehnice nr. 606/Definirea domeniilor de aplicare

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare și uscate.
În Germania: Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3. Vă rugăm să consultați fişa tehnică nr. 650 „Straturi suport și pregătirea lor” în vederea determinării compatibilității produsului pe diferitele straturi suport și pregătirea lor specială.

Pregătirea suprafeței

În funcție de anotimp și temperatură, tTencuielile minerale noi și tencuielile brute se lasă neprelucrate, pentru a se usca complet, 2-4 săptămâni, în funcție de anotimp și temperatură. Pe suprafețele exterioare foarte poroase, ușor nisipoase sau absorbante se aplică un strat de grund cu OptiGrund OptiSilan TiefGrund. Pe tencuielile nisipoase, făinoase se aplică un strat de grund cu Dupa-grundPutzfestiger; pe sistemele de termoizolație grundul AmphiSilan-Putzfestiger.

Pe suprafețele interioare moi din ipsos se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB Dupa-Putzfestiger. Pe suprafețele cu substanțe colorante, solubile în apă, se aplică un strat de grund cu Caparol-Filtergrund grob. Suprafețele normal absorbante, portante, se pot acoperi fără a fi necesară o grunduire preliminară.

Diluare

Ca și grund respectiv strat intermediar, produsul se poate dilua cu maxim 10% apă pentru obținerea consistenței de lucru.

Instrucțiuni de aplicare

Ca și grund respectiv strat intermediar, produsul se poate dilua cu maxim 10% apă pentru obținerea consistenței de lucru. În cazul în care ulterior se aplică tencuieli colorate pe bază de răşini sintetice, pe bază de răşini siliconice, de dispersie silicatică, tencuieli minerale sau Buntsteinputz (tencuială din piatră colorată), Caparol ProjektgGrund se nuanțează în culoarea stratului final.

Consum

Pe suprafețe netede, cCca. 200-250 g/m2,  în funcție de gradul de absorbție și structura suprafeței.în funcție de substrat și domeniu de aplicare.

Pe suprafețe rugoase consumul crește corespunzător. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Temperatura materialului, aerului și a stratului suport: minim +5°C până la max. +30°C.

Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, se poate vopsi după cca. 12 ore
În cazul temperaturilor mai scăzute se păstrează un timp de uscare mai îndelungat.

Unelte

Caparol ProjektgGrund se poate aplica cu rola, pensula sau cu aparate de pulverizare adecvate. Curățarea uneltelor se face prin spălare Uneltele și echipamentele se spală cu apă, imediat după utilizare.

Aplicare Airless

Pentru o aplicare prin pulverizare optimă, recomandăm pompe Airless cu piston, Airless-Heavy Duty / Heavy Coat și pompe hidraulice cu piston.

Unghi de pulverizare: 50°
Duză: 0,027-0,031"
Presiune la pulverizare: 100-120 bar

Indicații

Caparol ProjektgGrund nu este recomandat pentru suprafeţele orizontale cu acumulare de apă.

Frazele de pericol și precauție  Măsuri de securitate (valabil la data publicării)

Poate provoca o reacție alergică a pielii. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Purtaţi mănuşi de protecţie/echipament de protecţie a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălaţi cu multă apă și săpun.

Conține: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri intre orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.

Eliminare

Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează elimină la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile deșeurile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Acest produs conține max. 1 g/l COV.

Cod produs vopsele și lacuri

Giscode: BSW10M-GP01

Compoziţie

Dispersie apoasă din copolimeri stiren-acriliciRășină stiren-acrilică, dioxid de titan, carbonat de calciu, apă, aditivi, con-servanţiconservanți.

Consultanță tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentații noștri comerciali. Vă putem oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:  tehnic@caparol.ro