Daw Bența

PermaSilan

PermaSilan

Vopsea de faţadă elastică pe bază de răşină siliconică pentru suprafeţe tencuielilor cu fisuri - permite difuzia

COMANDĂ MAI MULTE DETALII PE CAPAROL.MD

Domeniu de aplicare

Vopsea de faţadă cu capacitate de acoperire a fisurilor, cu permeabilitatea ridicată la vaporii de apă, destinată tencuielilor cu fisuri pe suprafaţă. În combinaţie cu FibroSil este recomandată şi pentru fisurile ce trec prin stratul de tencuială (conform fişelor BFS Nr.19). Aplicabilă pe tencuieli minerale aparţinând grupelor de mortare PII şi PIII, beton, finisaje plasto-elastice intacte, straturi vechi cu capacitate portantă şi sisteme termoizolante existente.

Proprietăți

 • diluabil cu apă, ecologic şi cu miros redus
 • rezistent la intemperii
 • uşor de aplicat
 • aspect mineral a suprafeţei
 • fără solvenţi
 • tensiuni interne reduse
 • elastic şi în cazul temperaturii scăzute
 • capacitate mare de aderenţă
 • acoperă fisurile din stratul suport
 • rezistenţă la substanţe alcaline deci nu saponifică
 • PermaSilan este protejat contra acţiunii algelor şi a ciupercilor

Baza materialului

Combinaţie de răşină siliconică şi dispersie de răşină sintetică conform DIN 55945. 

Ambalaj/Capacitate recipient 

 •  Standard: 12,5 l
 •  ColorExpress: 12,5 l

Culoare

Alb

PermaSilan se poate nuanţa cu coloranţi CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (fostul Alpinacolor) sau AVA-AmphiColor Vollton und Abtönfarben. La nuanţarea manuală a culorilor este necesară amestecarea întregii cantităţi de vopsea pentru a se evita obţinerea unor nuanţe diferite ale vopselei. La comandarea unei nuanţe în cantităţi mai mari de 100 L, produsul poate fi livrat, la cerere, gata pigmentat din fabrică în nuanţa dorită.

PermaSilan este nuanţabilă în sistemul de colorare computerizată ColorExpress pe toate colecţiile uzuale de culori. Nuanţele strălucitoare, intensive, cum ar fi spre exemplu: galben, portocaliu, roşu etc. au o putere de acoperire mai scăzută. Este recomandat din acest motiv, în cazul acestor nuanţe, să se aplice un strat prea-labil într-o nuanţă pastelată similară, pe bază de alb. Eventual, poate fi necesar un al doilea strat de acoperire.

Stabilitatea culorii conform fişei BFS nr. 26:
Clasa: B
Grupa: 1– 3, în funcţie de nuanţă

Grad de luciu

Mat, G3

Depozitare

La rece, dar ferit de îngheț.

Date tehnice

Caracteristici conform DIN EN 1062:

 •  Granulaţia maximă< 100 μm, S1
 •  Densitate:cca. 1,4 g/cm3
 •  Grosimea stratului uscat:100-200 μm, E3
 •  Coeficient de permeabilitate la apă (valoare w): ≤ 0,1 (0,09) [kg/(m2•h0,5)] (scăzută), W3
 •  Clase de fisuriAcoperirea fisurilor Sistemul de acoperire: 2 x 200 ml PermaSilan, Clasa: A2 (> 250 μm); 3 x 200 ml PermaSilan, Clasa: A3 (> 500 μm); 1 x 700 ml FibroSil și 2 x 200 ml PermaSilan, Clasa: A3 (> 500 μm)
 •  Coeficient de permeabilitate la vaporii de apă (valoare sd): ≥ 0,14 m– < 1,4 (medie), V2
Datorită nuanţării sunt posibile modificări în parametrii tehnici.

 

  

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței

Sisteme intacte de termoizolaţie, noi sau preexistente, având ca strat final tencuieli pe bază de răşini sintetice, răşini siliconice, răşini silicatice, tencuieli pe bază de var-ciment (P II):
Tencuielile vechi se curăţă umed prin metode adecvate. În cazul curăţării cu jeturi de apă sub presiune aceasta se va face la o temperatură a apei de maxim 60°C şi o presiune maximă de 60 de bari. Păstraţi un timp de uscare suficient după curăţare. Finisajul cu PermaSilan se efectuează în conformitate cu tipul suprafeţei respective, conform următoarelor indicaţii legate de suprafaţa suport.

Tencuieli din grupele de mortare PII şi PIII sau tencuieli silicatice:
Tencuielile noi vor fi acoperite după păstrarea unui timp suficient de uscare, de regulă 2 săptămâni la o temperatură de aprox. 20°C şi o umiditate relativă a aerului de 65%. În cazul unor condiţii meteorologice nefavorabile cum sunt ploile sau vântul se vor păstra timpi mai îndelungaţi. La aplicarea unui strat de grund suplimentar cu CapaGrund Universal scade riscul apariţiei eflorescenţelor de var, astfel că după păstrarea unui timp de inactivitate de numai 7 zile se pot aplica straturile următoare.
Tencuieli vechi: Reparaţiile trebuie să fie bine întărite şi uscate. Se aplică un strat de grund cu Dupa-grund respectiv, pe sistemele de termoizolaţie cu plăci de polistiren, AmphiSilan-Putzfestiger.

Beton poros cu finisaje vechi, portante:
Suprafeţele intacte se curăţă. Un strat de grund cu CapaGrund Universal. Pe finisajele betonului poros ne-intacte, recomandăm programul de produse Disbon.

Beton:
Suprafeţele de beton cu acumulări de murdărie sau cele făinoase se curăţă mecanic sau cu jeturi de apă sub presiune conform prevederilor legale. Pe suprafeţele puţin absorbante respectiv suprafeţele netede se aplică un strat de grund cu CapaGrund Universal. Suprafeţele făinoase se grunduiesc cu Dupa-Grund.

Vopsitorii portante cu vopsele de dispersie:
Straturile vechi murdărite, cretoase, se curăţă cu jeturi de apă sub presiune respectând reglementările legale. Un strat de grund cu CapaGrund Universal. În cazul altor tipuri de curăţire (spălare, periere, curăţire prin pulverizare), se aplică un strat de grund cu Dupa-grund respectiv, în cazul sistemelor de termoizolaţie cu plăci de polistiren, AmphiSilan-Putzfestiger.

Acoperiri portante cu tencuieli pe bază de răşini sintetice sau răşini siliconice:
Tencuielile vechi se curăţă cu metode adecvate. În cazul curăţirii umede, suprafaţa se lasă să se usuce bine; doar după aceea se pot aplica alte produse.

Vopsitorii minerale neportante:
Se îndepărtează complet prin şlefuire, periere, răzuire, jeturi fierbinţi de apă sub presiune respectând reglementările legale sau alte măsuri recomandate. În cazul curăţirii umede, continuarea lucrului se face după uscarea suprafeţei. Se grunduieşte cu Dupa-Grund.

Vopsele de dispersie sau tencuieli pe bază de răşini sintetice, lipsite de capacitate portantă:
Se îndepărtează în totalitate prin diverse metode de ex. mecanic prin răzuire, sau umed cu jet de apă sub presiune, respectând reglementările legale. Pe suprafeţe suport slab absorbante respectiv netede, se aplică un strat de grund cu CapaGrund Universal. Pe suprafeţe făinoase, nisipoase, absorbante, se aplică un strat de Dupa-grund.

Suprafeţe murdărite de gazele industriale sau funingine:
Se curăţă prin diverse metode de ex. cu jet de apă sub presiune, respectând reglementările legale, şi se lasă să se usuce bine. Pe suprafeţele slab absorbante, respectiv netede, se aplică un strat de grund cu CapaGrund Universal. Pe suprafeţe făinoase, nisipoase, absorbante, se aplică un strat de grund Dupa-grund, respectiv pe plăcile de polistiren AmphiSilan-Putzfestiger.

Suprafeţe atacate de muşchi sau alge:
Depunerile de muşchi şi alge se îndepărtează cu jet de apă, respectând reglementările legale. Suprafeţele se spală apoi cu Capatox, respectiv cu FungiGrund şi se lasă să se usuce. Pe suprafeţele slab absorbante respectiv pe cele netede, se aplică un strat de grund  CapaGrund Universal. Pe suprafeţele făinoase, nisipoase, absorbante, se aplică un strat de grund Dupa-grund, respectiv pe plăcile de polistiren AmphiSilan-Putzfestiger.

Suprafeţe de beton sau tencuială fisurate: 
Se finisează cu Cap-elast.

Suprafeţe cu eflorescenţe de sare:
Eflorescenţele de sare se înlătură prin periere uscată. Se grunduieşte cu Dupa-grund. La acoperirea suprafeţelor cu eflorescenţe de sare nu poate fi dată nici o garanţie pentru rezistenţă îndelungată a vopsirii, respectiv dispariţia eflorescenţelor.

Suprafeţele cu defecte:
Porţiunile mici cu defecte se remediază cu Caparol Fassaden-Feinspachtel. Suprafeţele cu defecte mai mari de 20 mm pot fi reparate cu Histolith Renovier-spachtel. Suprafaţa şpăcluită se grunduieşte ulterior.

Mod de aplicare

Se aplică cu pensula sau rola. Uneltele se curăță cu apă imediat după folosire.

Instrucțiuni de aplicare

Strat de grund:
Cu Dupa-grund sau CapaGrund Universal, în funcţie de suprafaţa suport existentă. Alte indicaţii în acest sens se găsesc la paragraful „suprafeţe suport recomandate şi tratarea acestora“.

Strat intermediar:
În cazul fisurilor din suprafaţa tencuielii: cu  PermaSilan, nediluat.
în cazul fisurile ce trec prin stratul de tencuială: strat de grund respectiv strat intermediar cu  FibroSil (Fişa tehnică nr. 166). 2. Strat intermediar cu PermaSilan.

Strat final:
Cu PermaSilan, nediluat.
Pentru a obţine caracteristicile de acoperire a fisurilor trebuie realizat un strat intermediar şi final cu PermaSilan.

Consum

Minim 200 ml/m2 pe strat, pe suporturi netede. Pe suprafeţe rugoase consumul creşte corespunzător. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Limita inferioară a temperaturii pentru prelucrare și uscare: 
+ 5°C pentru substrat şi aer.

Uscarea/Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, este uscat la suprafaţă și se poate aplica un nou strat după 12 ore. Este uscată în profunzime şi poate fi supusă unor solicitări după cca. 3 zile. Temperaturile mai scăzute şi umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare.

Curățarea echipamentului

A nu se aplica sub acţiunea directă a razelor solare, a vântului, ceţii, îngheţului de peste noapte sau sub ameninţarea ploii.
Pentru evitarea de adăugiri vizibile, se va vopsi dintr-o singură trecere, ud-în-ud. 

Notă

Nu se recomandă folosirea pe suprafeţe orizontale cu acumulare de apă. Nu se aplică pe suprafeţele suport cu conţinut ridicat de calcar (var) precum şi pe tencuielile uşoare. Rosturile de închidere de la ferestre, uşi şi pervazuri, se etanşeizează cu un material izolant, cu elasticitate de durată. Aceste rosturi sunt rosturi de întreţinere şi trebuie tratate ca atare. Fisurile tehnice din construcţii  pot fi datorate unor mişcări extreme. De aceea, o acoperire mascată şi de durată a fisurilor cu produse de finisaj nu poate fi posibilă.

PermaSilan este un produs cu conţinut de substanţe speciale active ce împiedică formarea algelor, muşchilor şi mucegaiului. Acest depozit de substanţe active conferă protecţie de durată, limitată în timp de condiţiile obiectivului: gradul de infestare şi gradul de umiditate a stratului suport. De aceea, o protecţie de durată împotriva ciupercilor şi a algelor nu este posibilă. În cazul nuanţelor închise, o solicitare mecanică (zgârietură) poate duce la apariţia de dungi mai deschise la culoare (efect de scriere). Aceasta este o însuşire specifică tuturor vopselelor mate de exterior. Sub influenţa umidităţii (de ex. ploaia) aceste dungi dispar.

În cazul suporturilor dense, reci sau în cazul procesului prelungit de uscare datorat intemperiilor (ploaie, rouă, ceaţă) pot apărea pe suprafaţa vopsită urme de scurgere lucioase şi lipicioase de culoare gălbui/transparentă din materialul auxiliar. Aceste materiale auxiliar sunt solubile în apă şi se îndepărtează de la sine cu apă din abundenţă de ex. după câteva ploi abundente. 

Calitatea vopsitoriei uscate nu este influenţată negativ prin aceasta. Cu toate acestea, în cazul unei prelucrări ulterioare, aceste scurgeri/materiale auxiliare trebuiesc umezite în prealabil şi după o expunere de scurtă durată se îndepărtează în întregime. Este necesară o grunduire suplimentară cu CapaGrund Universal. În cazul executării vopsitoriei în condiţii climatice corespunzătoare nu apar aceste urme de scurgeri.

Certificare

 • PermaSilan rata permeabilității la apă
 • PermaSilan densitatea fluxului de difuzie a vaporilor de apă

 Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate (valabil la data publicării)

R52/53 Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. S62 În caz de înghiţire, a nu se provoca voma; se consultă imediat medicul şi i se arată ambalajul (recipientul) sau eticheta, deoarece poate afecta flora intestinală. S29 A nu se arunca la canalizare. S61 A se evita dispersarea în mediu. Se aplică numai cu pensula sau rola. La șlefuire se vor folosi filtre pentru praf P2. S51 A se utiliza numai în spaţii bine ventilate. S20/21 Este interzis consumul de alimente și băuturi, precum și fumatul, în timpul utilizării. S26/28 La contactul cu ochii sau pielea, se spală imediat cu multă apă. Uneltele se curăță imediat după utilizare, cu apă și săpun.

Dezafectare

Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau gunoi menajer.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/c): 40 g/l (2010). Acest produs conține max. 5 g/l COV.

Cod produs Vopsele și lacuri

M-SF01 F

Compozitie

Răşină poliacrilică, răşină siliconică, dioxid de titan, sulfat de bariu, carbonat de calciu, silicaţi, apă, aditivi, conservanţi, materiale pentru conservarea peliculei.

Consultanță tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:   tehnic@caparol.ro