Daw Bența

Disboroof 412 Dachschicht

Disboroof 412 Dachschicht

Vopsea pe bază de dispersie acrilică pentru acoperișuri din panouri de fibrociment, benzi bituminoase, șindrile din fibrociment aplicate pe suprafețe verticale.

COMANDĂ MAI MULTE DETALII PE CAPAROL.MD

Domeniu de utilizare

Pentru protejarea suprafețelor de acoperișuri în pantă, din panouri de fibrociment, benzi bituminoase.
Șindrile din fibrociment pe suprafețe verticale, de ex. pe zonele verticale ale acoperișului, respectiv pe coșul de fum, dar nu este adecvată pentru șindrile de azbociment utilizate pe acoperișuri!

Proprietăţi

  • cu rezistenţă bună la intemperii
  • cu elasticitate ridicată chiar și la temperaturi reduse
  • cu permeabilitate la vaporii de apă și etanș la apă
  • aplicabilă în strat mai gros datorită consistenței tixotrope

Liant

Dispersie acrilică.

Ambalaje/Capacitate recipient

Găleată din plastic la 15 l.

Culoare

Dunkelbraun (maro închis), Schiefer (ardezie), Betongrau (gri beton), Ziegelrot (roșu țiglă).
Nuanțe speciale la cerere.   

Grad de luciu

Mat.

Depozitare

În loc răcoros, în mediu uscat și ferit de îngheţ. Poate fi depozitat min. 24 de luni în recipientul original, etanș. 

Date tehnice

Densitate:

Conținut de substanțe solide:                                                            

Grosimea stratului uscat:

Coef. de difuziune a vaporilor de apă µ(H2O):

Alungirea la rupere:

cca 1,5 g/cm3

cca 73 % greutate

60 µm/100 ml/m2

cca 560

cca 250 %

Straturi recomandate

Panouri din fibrociment, de asemenea benzi bituminoase cu o vechime de min. 1 an. Șindrile din fibrociment, numai pe suprafețe verticale.

Pregătirea stratului suport

Elementele de acoperiș, respectiv racordurile defecte se schimbă, respectiv se repară prin firme specializate. Trebuie asigurată o ventilație adecvată (pe partea inferioară) a suprafețelor de acoperiș.

1. Panouri și șindrile din fibrociment:
Algele și mușchii și murdăria se îndepărtează prin spălare cu jet de apă sub presiune în direcție curgerii apei. Se spală suprafața cu Capatox și se lasă să se usuce.

2. Benzi bituminoase:
Algele și mușchii și murdăria se îndepărtează prin spălare cu jet de apă sub presiune. Bășicile se repară prin tăiere în cruce, uscare și lipire pe întreaga suprafață cu Disboroof 412 Dachschicht. Trebuie evitată existența umidității dintre stratul suport și materialul acoperișului.

3. Rosturi de dilatare și îmbinare:
Se montează plasa de armare pe suportul pregătit în prealabil, pe zona de mijloc a rostului și se finisează, în funcție de domeniul de utilizare, cu Disboroof 412 Dachschicht, sau Disbothan 449 PU-Deckschicht. Rosturile de dilatare ce sunt coplanare cu suprafața acoperișului se ridică deasupra nivelului apei cu ajutorul unui profil de burete neabsorbant (a se vedea imaginea de mai jos).

4. Acoperire fisurilor și a rosturilor la margini, elemente constructive verticale, luminatoare, etc.:
Se montează plasa de armare pe suportul pregătit în prealabil, pe zona de mijloc a rostului respectiv a fisurii, se așează astfel încât să rămână un surplus de material în zona fisurii/rostului și se finisează conform celor descrise la punctul 3.

Modul de preparare

Se omogenizează bine înainte de aplicare.
Stratul de grund aplicat pe panouri din fibrociment nefinisate se poate dilua cu max. 15 % apă, în funcție de gradul de absorbție a suportului. Pentru aplicare prin pulverizare se poate dilua cu max. 2 % apă.

Procedeul de aplicare

Produsul Disboroof 412 Dachschicht poate fi aplicat cu prin pulverizare, prin utilizarea unui prelungitor de pulverizare (aparat Airless, 160 Bar presiune, mărimea duzei de 0,015-0,021 inch la aplicare pe fibrociment și 0,025-0,027 inch la aplicare pe bitum).

Compoziția straturilor

Panouri și șindrile din fibrociment:
Suportul se umezește în prealabil, ulterior suprafața mat-umedă se grunduiește cu produsul Disboroof 412 Dachschicht diluat cu max. 15 % apă, în funcție de gradul de absorbție a suportului. După cca 24 de ore se aplică stratul final nediluat.

Benzi bituminoase:
Produsul Disboroof 412 Dachschicht se aplică într-un strat gros, pe lățimea benzilor bituminoase și se introduce plasa de armare* în stratul de vopsea proaspăt aplicat, fără cute, cu suprapunere de 10 cm la îmbinări. După uscare se aplică un strat intermediar și un strat final. Zonele de evacuare a apei la care sunt posibile acumulările temporare de apă se sigilează suplimentar cu un strat de Disbothan 449 PU-Deckschicht.

* de ex. Paramoll N 260/150 Fa. TWE Dierdorf GmbH & CoKG, Poststraße 29, 56269 Dierdorf, Tel.: +49 2689 -920, Fax: +49 2689 – 926663.

Consum

Panouri și șindrile din fibrociment

Start de grund

1 x 200 - 300 ml/m2

Disboroof 412 Dachschicht,

diluat cu max. 15 % apă

Strat final

1 x 200 - 300 ml/m2

Disboroof 412 Dachschicht

Benzi bituminoase

Start de grund

cca 600 ml/m2

Disboroof 412 Dachschicht

Strat intermediar

cca 900 ml/m2

Disboroof 412 Dachschicht

Strat final

cca 600 ml/m2

Disboroof 412 Dachschicht

Consumul exact se stabilește prin aplicarea unor suprafețe de testare.

Condiții de aplicare

Temperatura materialului, a mediului de lucru şi a stratului suport:
Min. +8°C, max. +35°C.
Umiditate relativă a aerului trebuie să fie de max. 80 %. Nu se va aplica în condiții de ploi, sau îngheț (pe durata aplicării și uscării), respectiv pe suprafețe încinse. 

Uscarea/Timpii de uscare

În condițiile unei temperaturi de +20°C şi a unei umidități relative a aerului de 60 %, rezistă la ploi după cca 2 ore.
Poate fi finisat după 24 de ore. În cazul utilizării plasei de armare, se finisează după min. 36 de ore. 

Curăţarea instrumentelor de lucru

Imediat după utilizare, cu apă.

Avize

  • 5-1022, Finisarea instalațiilor de paratrăsnet
    Institutul de verificare a instalațiilor de paratrăsnet, Oberursel (Germania)

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

Produs destinat numai aplicatorilor profesioniști.

Poate provoca o reacţie alergică a pielii. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Evitaţi dispersarea în mediu. Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun. Nu inspiraţi vaporii/spray-ul. La lucrările de șlefuire se vor utiliza filtre de praf P2. Produsul este protejat împotriva algelor și ciupercilor. Apa colectată de pe acoperișuri poate fi utilizat pentru irigații numai după min. 12 luni de la aplicarea produsului. Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri intre orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.
Produsul este un “articol tratat” conform ordonanței UE 528/2012 (nu este un produs biocid) și conține următoarele substanțe active biocide: Terbutryn (Nr. CAS 886-50-0), Octylisothiazolinon (Nr. CAS 26530-20-1), Zinkpyrithion (Nr. CAS 13463-41-7).

Dezafectare

Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile lichide se vor preda centrelor de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile solide se dezafectează ca deșeuri rezultate din construcții, sau demolări, respectiv ca gunoi menajer.

Valori-limită admise de UE pentru conţinutul COV

al acestor produse (categoria A/c): 40 g/l (2010). Acest produs conţine max. 15 g/l COV.

Giscode

BSW50

Cod produs vopsele şi lacuri

M-DF01F

Alte informații

A se citi fișa cu date de securitate a produsului.
La utilizarea materialului se vor respecta indicațiile Disbon cu privire la prelucrare, curățare și întreținere.

Suport Tehnic

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic.
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesară consultarea personalul nostru tehnic sau comercial. Vă putem oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Centru suport tehnic 

Tel.:    0800.800.600
E-mail: tehnic@caparol.ro