Daw Bența

DisboROOF 408 1K-Acryl-Dachfarbe

DisboROOF 408 1K-Acryl-Dachfarbe

Vopsea pur acrilică pentru țigle ceramice, sau din beton. Cu rezistență foarte bună la intemperii și solicitări.

COMANDĂ MAI MULTE DETALII PE CAPAROL.MD

Domeniu de utilizare

Pentru protejarea suprafețelor de țigle ceramice, sau din beton.
Rețineți: produsul DisboROOF 408 este protejat împotriva ciupercilor și algelor. Apa colectată de pe acoperișuri poate fi utilizată pentru irigații numai după min. 12 luni de la aplicarea produsului.

Proprietăţi

 • cu rezistenţă înaltă la intemperii și factori de mediu
 • luciu cu durabilitate în timp
 • cu elasticitate înaltă, chiar și la temperaturi reduse
 • cu permeabilitate la vaporii de apă și etanșă la apă

Liant

Rășină pur acrilică.

Ambalaje/Capacitate recipient

Recipient la 30 kg, găleată din plastic la 15 l.

Culoare

Anthrazit, Ziegelrot, Dunkelbraun, Rotbraun.
Nuanțe speciale la cerere.   

Grad de luciu

Lucios.

Depozitare

În loc răcoros, în mediu uscat, ferit de îngheţ. Poate fi depozitat min. 12 luni în recipientul original, etanș.

Date tehnice

 • Densitate:
 • Conținut de substanțe solide:                                                            
 • Grosimea stratului uscat:
 • Alungirea la rupere:                          
 • Permeabilitatea la apă (valoare w):
 •  
 • Permeabilitatea la vaporii de apă (valoare sd):

cca 1,1 g/cm3

cca 37 % greutate

200 - 400 µm, E4 conform DIN EN 1062

> 100 %

< 0,1 kg/m2h0,5 Clasa W3

(redusă) conform DIN EN 1062

≥ 0,14 m ≤ 1,4 Clasa V2 (medie)

conform DIN EN 1062

 

Suporturi recomandate

Țigle expuse la intemperii (min. 10 ani vechime), absorbante, din beton sau din ceramică glazurată.

Rețineți: Țiglele mai noi pot avea niște suprafețe tratate (de ex. împotriva murdăririi, cu efect de auto-curățare, etc.). Pentru evaluarea aderenței pe aceste suprafețe este obligatorie aplicarea produsului pe suprafețe de testare.

Pregătirea suprafețelor suport

Elementele de acoperiș, respectiv racordurile defecte se schimbă, respectiv se repară de către firme specializate. Trebuie asigurată o ventilație adecvată (pe partea inferioară) a țiglelor. Algele și mușchii, murdăria și zonele neaderente se îndepărtează prin spălare cu jet de apă sub presiune. Se va lucra în direcție curgerii apei, pentru a evita pătrunderea unei cantități mai mari de apă sub țigle. Suportul trebuie să fie rezistent, curat, cu capacitate portantă și fără substanțe cu efect separator după efectuarea curățării.

Modul de preparere

Se omogenizează bine înainte de aplicare. Stratul de grund se poate dilua cu max. 5 % apă.

Procedeul de aplicare

Produsul DisboROOF 408 se aplică prin pulverizare, prin utilizarea unui prelungitor de pulverizare (aparat Airless, max. 150 Bar presiune, mărimea duzei de 0,021 - 0,025 inch).

Compoziția straturilor

Țigle din beton:
Țiglele expuse la intemperii (min. 10 ani vechime), absorbante, se umezesc, sau se finisează cu 2 straturi de DisboROOF 408, direct după curățare (cu jet de apă sub presiune).

Țigle ceramice (glazurate):
Pe suportul pregătit și uscat se aplică un strat de grund cu produsul Disbon 481. După un timp de uscare de min. 3 ore și max. 3 zile (la temperatura de +20°C), se finisează cu 2 straturi de DisboROOF 408.
Primul strat de DisboROOF 408 se lasă la uscare timp de min. 2 ore înainte de aplicarea următorului strat.

Rețineți: Pentru evaluarea aderenței pe țigle noi (vechime < 10 ani), ceramice sau din beton, se vor executa suprafețe de testare a aderenței prin aplicarea produsului DisboROOF 408, respectiv Disbon 481 2K-EP-Universalprimer + DisboROOF 408, ulterior se verifică aderența după uscare.

Consum

Cca 330 – 380 ml/m2/strat respectiv 360 – 420 g/m2/strat, în funcție de tipul și structura suprafeței.
Consumul exact se stabilește prin aplicarea unor suprafețe de testare.

Condiții de aplicare

Temperatura materialului, a mediului de lucru şi a stratului suport:
Min. +8°C, max. +35°C.
Umiditate relativă a aerului nu are voie să depășească 80 %. Nu se va aplica în condiții de ploi, sau îngheț (pe durata aplicării și uscării), respectiv pe suprafețe încinse.

Uscarea/Timpii de uscare

În condițiile unei temperaturi de +20°C şi a unei umidități relative a aerului de 60 % este uscat la atingere după cca 4 ore și este uscat în întregime după cca 24 de ore.  

Curăţarea instrumentelor de lucru

Imediat după utilizare, cu apă.

Avize

Avize actualizate, la cerere.

Indicaţii de pericol şi sfaturi de securitate (valabil la data publicării).

Utilizare limitată numai în scopuri profesionale.
Fişa cu date de securitate disponibilă la cerere.

Conţine: 1,2-Benzizothiasol-3(2H)-onă, amestec din 5-Clor-2-metil-2H-izothiazol-3-onă [Nr. CE 247-500-7] și 2-metil-2H-izothiazol-3-onă [Nr. CE 220-239-6] (3Ș1), 2-metil-2H-izothiazol-3-onă. Poate provoca o reacţie alergică.
Acest produs este un “articol tratat” conform Ordonanței UE 528/2012 (nu este un produs biocid) și conține următoarele substanțe active biocide:
Pyrithionzinc (Nr. CAS 13463-41-7), Terbutryn (Nr. CAS 886-50-0), 2-Octil-2H-isotiazol-3-onă (Nr. CAS 26530-20-1).

Pentru întrebări legate de persoanele alergice contactați: Institutul Național de Sănătate Publică, str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.1-3, sector 5, 050463 București, Număr de telefon ce poate fi apelat în caz de urgență: +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00).

Dezafectare

Resturile lichide se vor preda centrelor de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile solide se dezafectează ca și deșeuri rezultate din construcții, sau demolări, respectiv ca și gunoi menajer.

Valori-limită admise de UE pentru conţinutul COV

al acestor produse (categoria A/c): 40 g/l (2010). Acest produs conţine max. < 1 g/l COV.

Giscode

BSW50

Cod produs vopsele şi lacuri

cod vechi: M-DF02F

Alte informații

A se citi fișa cu date de securitate a produsului.
La utilizarea materialului se vor respecta indicațiile Disbon cu privire la prelucrare, curățare și întreținere.

Suport Tehnic

În acest document nu pot fi prezentate toate suporturile şi acoperirile întâlnite în practică. În cazul în care se prelucrează straturi suport, care nu sunt prezentate în această fişă tehnică, este necesară să luaţi legătura cu departamentul tehnic. Vă stăm la dispoziţie să vă ajutăm cu sfaturi detaliate şi specifice cazului Dvs. individual.

Centru suport tehnic 

Tel.:    0800.800.600
E-mail: tehnic@caparol.ro