Daw Bența

Carbon Minera

Carbon Minera

Mortar mineral de calitate superioară, alb, întărit cu fibre de car-bon, destinat realizării straturilor de armare în cadrul sistemului de termoizolație Carbon.

COMANDĂ MAI MULTE DETALII PE CAPAROL.MD

Domeniu de aplicare

Capatect Minera Carbon este un mortar uscat, cu liant de var-ciment alb, îmbunătăţit cu fibre de carbon, special pentru sistemul de termoizolație Carbon, aplicabil atât pe polistiren cât şi pe vată minerală. Grosime 3-5 mm. Verificat ETAG 004.

Proprietăți

  • prelucrabilitate excelentă
  • optimizat pentru aplicare manuală sau mecanizată
  • liant mineral, de înaltă calitate
  • armat cu fibre de carbon
  • permeabilitate ridicată la vaporii de apă

Ambalaj/Capacitate recipient

Sac de 25 kg

Culoare

Alb

Depozitare

La uscat şi ferit de umiditate, similar cimentului. Termenul de depozitare pentru ambalajul original sigilat este de 6 luni.

Date tehnice

Granulație maximă:                     1,2 mm
Coeficient de absorbţie a apei:    W < 0,1 kg/m224h (ETAG 004)
Densitatea materialului uscat:     cca. 1,35 kg/dm3
Densitate mortar proaspăt:         cca. 1,55 kg/dm3
Comportament la incendii:           A1 (EN1350-1)
Consistență:                               pulbereRezistența la șoc/ impact:       

  • >15 Jouli la o grosime a stratului de armare de minim 3 mm
  • Rezistență la lovituri cu mingea conform DIN 18032
  • Protecție la grindină: rezistență la grindină HW

Pregătirea suprafeței suport

Realizarea unui strat de armare: Se elimină prin șlefuire eventualele neregularități ale rosturilor plă-cilor de termoizolare și se curăță praful neaderent rezultat. Se lipesc glafurile ferestrelor și alte ele-mente adiacente.

Pregătirea materialului

Carbon Minera poate fi preparat mecanic cu toate tipurile uzuale de malaxoare cu amestecare con-tinuă, dar şi manual, cu ajutorul unui mixer puternic, cu viteză mică de rotaţie (400 rotaţii/min).
Se adaugă apă rece, curată, și se mixează până la obținerea unei mase omogene, fără cocoloașe. După cca. 10 minute de repaos se mai mixează o dată, pentru scurt timp. Dacă este necesar, după această perioadă de repaus, se mai poate adăuga puţină apă în vederea reglării consistenţei mate-rialului. Necesarul de apă este de cca. 6 lt. pentru un sac de 25 kg.Materialul întărit nu poate fi reutilizat prin adăugare de apă.

Mod de aplicare

După aplicarea profilelor de protecţie a colţurilor la marginile clădirii și a ferestrelor precum şi arma-rea diagonală a colţurilor deschiderilor faţadei, Carbon Minera se aplică cu ajutorul unui fier de glet cu dinți (8 x 8 mm) pe la o lățime egală cu cea a plasei de armare, apoi se înglobează plasa de ar-mare din fibră de sticlă cu o suprapunere de 10 cm în zona de îmbinare. Ulterior, se șpăcluiește din nou cu Carbon Minera, ud pe ud, astfel încât să fie asigurată o acoperire completă a plasei. Grosimea totală a stratului de armare este de minim 3 mm respectiv 5 mm, în timp ce plasa de armare se situează încorporată la jumătatea respectiv în treimea superioară a stra-tului. Aplicare mecanizată:
Carbon Minera poate fi aplicat cu ajutorul maşinilor Capatect Maschinentechnik Opus I (+).

Consum

Cca. 4,5 kg/m2, la o grosime a stratului de 3 mm. La o grosime a stratului de 5 mm consumul este de cca. 7,5 kg/m2. Acestea valori sunt orientative; trebuie luate în considerare variații ale consumu-lui datorate caracteristicile stratului suport și a condițiilor de aplicare.

Condiții de prelucrare

În timpul aplicării și în faza de uscare, temperatura stratului suport și a aerului nu poate fi mai mică de + 5°C sau mai mare de + 30°C. Nu se va lucra sub soare sau vânt puternic, ceață sau în condiţii de umiditate ridicată. Atenţie la îngheţul din timpul nopţii!

Uscarea/Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditatea relativã a aerului, stratul de armare este uscat la suprafaþã dupã 24 de ore. Este uscat în profunzime şi poate fi supusã unor solicitãri dupã cca. 2-3 zile. Pentru prelucrãri ulterioare, asigura.i-vã cã materialul este suficient de uscat, pe toatã grosimea stratului.
Masa de şpaclu se usucã chimic şi fizic prin evaporarea umidităþii. În sezonul rece sau în condiþii de umiditate ridicatã, se va pãstra un timp de uscare prelungit. Pentru a proteja suprafaţa pe perioada uscãrii împotriva expunerii la ploaie, se vor folosi prelate pentru schele.

Curățarea echipamentului

Se face imediat după utilizare, cu apă.

Notă

Pentru evitarea de suprapuneri vizibile, aplicarea se va face fără întrerupere, „ud pe ud”. Pentru a-și păstra proprietăţile specifice, produsele Carbon nu se amestecă cu alte materiale. Nu se recoman-dă aplicarea pe suprafeţe orizontale cu acumulare de apă.

ndicaţii de pericol/ Sfaturi de securitate (valabil la data publicării)

Conține: ciment alb, var hidratat.
R36/37/38 Iritant pentru ochi, căile respiratorii și piele. R43 Poate provoca sensibilizare în contact cu pielea. S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. S22 A nu inspira praful. S24/25 A se evita contactul cu pielea și cu ochii. S26 La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă şi se consultă medi-cul. S28 La contactul cu pielea, se spală imediat cu multă apă și săpun. S37 A se purta mănuși de protecție corespunzătoare. S46 În caz de înghițire, a se consulta imediat medicul și a i se arăta am-balajul (recipientul) sau eticheta.

Dezafectare

Se reciclează numai sacul gol (fără praf). Resturile de material întărit se evacuează ca deşeuri de construcţie sau demolare.

Date de securitate/ Identificarea pericolelor şi transport

Vezi fişa cu date de securitate a produsului.

Giscode:

ZP1