Daw Bența

Amphibolin

Amphibolin

Vopsea acrilică universală, pentru utilizări versatile în interior și exterior.

COMANDĂ MAI MULTE DETALII PE CAPAROL.MD

Domeniu de aplicare

Vopsea multifuncțională pentru fațade și interioare, cu emisii minime și fără solvenți, cu o aderență deosebit de bună la aproape orice tip de strat suport. Datorită formulei sale speciale, reduce așa-numitul efect de scriere în cazul straturilor nuanțate de vopsea.

La exterior, vopseaua se aplică pe suprafețe netede și ușor structurate, obținându-se vopsitorii rezistente la intemperii, cu o înaltă protecție împotriva poluanților atmosferici agresivi.

Vopsea universală pentru exterior aplicabilă pe tencuieli din grupa de mortare PII şi PIII, beton, zidărie din cărămidă aparentă, plăci de fibro-ciment, vopsitorii vechi portante, suprafeţe zincate, PVC dur, lemn instabil dimensional. Nu este destinată pentru sistemele de termoizolație.

La interior se obțin vopsitorii foarte rezistente la solicitări mecanice, rezistente la frecare, ce păstrează structura straturilor suport peste care este aplicată. Este în special recomandată pe tapetele din fibră de sticlă Capaver ca strat de vopsea cu un grad ridicat de rezistență la solicitări iar, datorită înaltei capacități de reflexie a lumii, și pentru zonele slab iluminate: coridoare, casa scării, depozite, ateliere și parcări subterane.

Amphibolin-W este prevăzută cu substanțe active ce protejează stratul de vopsea împotriva atacului și deteriorării provocate de fungi și alge. Prin urmare, nu poate fi folosită în interior.

Proprietăți

 • cu emisii minime, fără solvenți
 • fără substanțe fogging-active
 • diluabilă cu apă, ecologică și cu miros redus
 • rezistentă la intemperii
 • uzură prin frecare umedă clasa 1 conform DIN EN 13 300; < 5 μm la 200 de treceri, corespunde clasei „rezistentă la frecare” conform standardului german DIN 53 778
 • capacitate de acoperire clasa 2, în condiţiile unei rentabilităţi de 8 m2/lt. resp. 120 ml/m2
 • rezistentă la ploi torențiale, hidrofobă conform standardului german DIN 4108
 • cu aderență foarte bună
 • nu se îngălbenește
 • rezistentă la alcalii, de aceea nu saponifică
 • aplicabilă în strat subţire, păstrează structura suportului
 • înaltă capacitate de curăţare şi rezistenţă la dezinfectanţi şi detergenţi casnici pe bază de apă
 • aplicare ușoară
 • conţine pigmenţi speciali cu efect foto-catalitic

Material de bază

100% acrilat pur. Dispersie/emulsie sintetică conform standardului german DIN 55945, conținând un aditiv de aderență la umed pentru obținerea unei aderențe optime.

Ambalaj/Capacitate recipient 

Amphibolin 

 • Recipient standard: 2,5 l, 5 l, 12,5 l
 • Rotsandstein: 5 l
 • ColorExpress: 2,5 l, 5 l, 7,5 l, 12,5 l

Amphibolin-W 

 • Recipient standard: 12,5 l

Culoare

Alb, Rotsandstein.

 • Amphibolin/Amphibolin-W se pot nuanța manual cu coloranți CaparolColor sau AmphiColor
 • La utilizarea pe suporturi absorbante cum sunt PVC-ul dur sau suprafețele zincate, adăugați max. 10% AmphiColor sau CaparolColor
 • În cazul nuanțării manuale, este necesară amestecarea întregii cantități de vopsea pentru a se evita diferențele de culoare
 • Alte nuanțe sunt disponibile în sistemul de colorare computerizată ColorExpress
 • La comandarea unei cantități mai mari de 100 litri din aceeași culoare, produsul poate fi livrat, la cerere, gata nuanțat în fabrică
 • Pentru a evita eventualele greșeli de nuanțare, verificați exactitatea culorii înaintea aplicării pro-dusului. Pe suprafețele continue se va folosi vopsea nuanțată cu număr de șarjă/colorate identic.
 • Culorile strălucitoare, intensive, au o putere de acoperire mai scăzută. Din acest motiv, în cazul acestor culori, este recomandată aplicarea unui strat prealabil într-o culoare pastel similară, pe bază de alb. Eventual, poate fi necesară aplicarea unui al doilea strat de acoperire.

Stabilitatea culorii conform fișei BFS nr. 26:
Clasa: A
Grupa: 1– 3, în funcţie de nuanţă

Grad de luciu

Amphibolin / Amphibolin-W: mat-mătăsos, G2

Depozitare

La rece, dar ferit de îngheț.

Date tehnice

Caracteristici conform DIN EN 13 300:

 • Granulaţia maximă

fină (< 100 μm) , S1

 • Densitate:

cca. 1,4 g/cm3

 • Grosimea stratului uscat:

50-100 μm, E2

 • Difuzie echivalentă grosimii stratului de aer sd CO2

> 50 m, C1

 • Rata permeabilității la apă

(valoare w): ≤ 0,1 [kg/(m2 · h0,5)] (scăzută), W3

 • Permeabilitatea la vaporii de apă

(valoare sd): ≥ 0,14 m–≤ 1,4 (medie), V2

Datorită nuanțării sunt posibile modificări în parametrii tehnici.

Datorită nuanţării sunt posibile modificări în parametrii tehnici.

Notă

După cum arată testul nostru de laborator efectuat pe lamele de sticlă și prezentat mai jos, „aditivul de aderență la umed” conținut în Amphibolin previne umflarea liantului chiar şi în condiții de umiditate extremă și protejează vopseaua împotriva băşicării şi exfolierii. 
  

 Placa de sticlă din stânga: Vopsea de dispersie uzuală pentru faţade. Placa de sticlă din dreapta: Amphibolin

Compatibilitatea conform fișei tehnice nr. 606/Definirea domeniilor de aplicare

Amphibolin:

Interior 1

Interior 2

Interior 3

Exterior 1

Exterior 2

+

+

+

+

+

(-) nu este adecvat / (O) adecvat condiționat / (+) adecvat

Amphibolin-W:

Interior 1

Interior 2

Interior 3

Exterior 1

Exterior 2

-

-

-

+

+

(-) nu este adecvat / (O) adecvat condiționat / (+) adecvat

  

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței

Tencuieli din grupele de mortare PII şi PIII / rezistența minimă la compresiune conform DIN EN 998-1 de minim 1,5 N/mm2:
Tencuielile noi pot fi vopsite după păstrarea unui timp suficient de uscare, de regulă 2 săptămâni la o temperatură de cca. 20°C și o umiditate relativă a aerului de 65%. În cazul unor condiții meteorologice nefavorabile de ex. ploi sau vânt, se va păstra un timp de uscare considerabil mai mare. Prin aplicarea suplimentară a unui strat de grund cu CapaGrund Universal se reduce riscul apariției eflorescențelor de var în cazul tencuielilor alcaline din grupele de mortare P II sau PIII astfel încât pot fi vopsite după doar 7 zile de așteptare.

Tencuieli minerale vechi:
Reparațiile trebuie să fie bine întărite şi uscate. Pe tencuielile foarte poroase, absorbante, ușor nisipoase se aplică un strat de grund cu OptiSilan TiefGrund sau CapaSol RapidGrund. Pe tencuielile foarte nisipoase, făinoase se aplică un strat de grund Dupa-Putzfestiger. Tencuielile minerale ușoare din grupa de mortare PII se vor acoperii cu produse Sylitol® sau pe bază de rășini siliconice.

Beton:
Suprafeţele de beton cu acumulări de murdărie sau cele făinoase se curăţă mecanic sau cu jeturi de apă sub presiune conform prevederilor legale. Pe suprafeţele slab absorbante sau suprafeţele netede, se aplică un strat de grund din Amphibolin diluat cu maxim 5% apă. Suprafeţele puternic absorbante, se grunduiesc cu OptiGrund sau CapaSol. Suprafeţele făinoase se grunduiesc cu Dupa-Grund.

Plăci de fibrociment (cu și fără fibre de azbest):
A se vedea instrucțiunile din fișa BFS nr. 14; pentru plăcile de azbociment respectați TRGS 519. Se aplică un strat de grund conform informațiilor din fișa tehnică nr. 650  „Straturi suport şi pregătirea lor”. Plăcilor expuse integral li se tratează inclusiv partea posterioară şi canturile. Plăcile de fibrociment noi, puternic alcaline, se grunduiesc cu Disbon 481 EP-Uniprimer pentru evitarea apariţiei eflorescenţelor de calcar.

Plăci aglomerate din așchii de lemn și liant de ciment:
Datorită alcalinității puternice a plăcilor aglomerate din așchii de lemn și liant de ciment, pentru evitarea apariției eflorescențelor de calcar trebuie aplicat un strat de grund cu Disbon 481 EP-Uniprimer.

Suprafeţe portante cu vopsele de dispersie, vopsele de dispersie silicatică sau vopsele siliconice:
Straturile vechi se curăță cu jeturi de apă sub presiune respectând reglementările legale în domeniu. Acordați atenție verificării stratul suport conform fișei BFS nr. 20. Vopsitoriile vechi cu următoarele proprietăți:

Ușor absorbante, solide, uscate, portante: vezi secțiunea Instrucțiuni de aplicare
Absorbție moderată: CapaGrund Universal diluat cu max. 3% apă.
Puternic absorbante: Se aplică un stat de grund cu Caparol OptiSilan TiefGrund nediluat.
Cretoase sau făinoase (și suprafețe cu încărcare cu apă în conformitate cu fișa BFS nr. 20, B.15 Rezistența suprafețelor, suprafețe cretoase): Se aplică un stat de grund cu Dupa-Putzfestiger.
Lucioase și impermeabile la apă (hidrofobe): Se șlefuiesc
Se aplică un strat de grund cu CapaGrund Universal. În cazul în care, după șlefuire sau tratare chimică, suprafața continuă să fie impermeabilă la apă se recomandă aplicarea unui strat de grund cu Dupa-Haftgrund.

Suprafeţe portante de dispersii vechi plasto-elastice, de ex. suprafețe vechi de Capelast:
Vopselele murdare sau cretoase se curăță cu jeturi de apă sub presiune, manual sau prin alte metode corespunzătoare, respectând reglementările legale în domeniu. Suprafața se lasă să se usuce bine. La vopsirea unor asemenea suprafețe se va folosi exclusiv Amphibolin / Amphibolin-W în culoarea albă sau în culori deschise și medii ca intensitate, cu un grad de luminozitate > 60% (Amphibolin / Amphibolin-W).

Tencuieli portante pe bază de dispersie:
Tencuiala veche se curăță prin diverse metode, de ex. curățare umedă, respectând reglementările legale în domeniu. Suprafețele se vor lăsa să se usuce bine înainte de vopsire. Se aplică un strat de grund cu Amphibolin / Amphibolin-W, diluat cu maxim 5% apă.

Suprafețe fără capacitate portantă de lacuri, vopsele de dispersie sau tencuieli pe bază de rășini sintetice:
Se îndepărtează complet prin diverse metode, de ex. mecanic sau prin decapare urmată de o curăţire cu jeturi de apă fierbinte sub presiune în conformitate cu reglementările legale în domeniu. Se aplică un strat de grund cu Amphibolin / Amphibolin-W, diluat cu maxim 5% apă. Suprafeţele nisipoase şi puternic absorbante se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger. 

Zugrăveli minerale fără capacitate portantă:
Se îndepărtează complet prin şlefuire, periere, răzuire sau jeturi fierbinți de apă sub presiune, în conformitate cu reglementările legale în domeniu. Suprafața se va lăsa să se usuce bine înainte de vopsire. Se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger.

Lemn instabil dimensional, nevopsit:
Se îndepărtează depunerile şi petele de răşină de pe lemnul nou. Lemnul tropical bogat în grăsimi se spală cu diluant nitro. Se îndepărtează straturile afectate de intemperii de pe lemnul vechi și se vopsește doar lemnul sănătos, cu o umiditate de max. 12% pentru foioase și de max. 15% pentru rășinoase. Se aplică un strat de grund cu Capalac Holz-Impregniergrund. Pentru lemnul ce prezintă tendinţe de decolorare, este necesară aplicarea unui strat intermediar de Capacryl Holz-IsoGrund.

Suprafeţe zincate:
Suprafața se curăță cu soluție amoniacală, folosind o pâslă abrazivă. Apoi se spală bine cu apă curată. În Germania: a se respecta indicațiile din fișa BFS nr. 5. Se aplică un strat de grund cu Amphibolin / Amphibolin-W diluat cu maxim 5% apă. Datorită umidităţii, pe suprafeţele zincate acoperite cu vopsele colorate pot apărea eflorescenţe albe. Acestea se șterg uscat și apoi se aplică un strat suplimentar de Amphibolin / Amphibolin-W.

PVC dur:
Se curăţă şi se şlefuieşte. Se aplică un strat de grund cu Amphibolin / Amphibolin-W diluat cu maxim 5% apă. În Germania: a se respecta indicațiile din fișa BFS nr. 22.

Suprafeţe Coil-Coating:
Se curăţă cu o soluție amoniacală. Se aplică un strat de grund cu Amphibolin / Amphibolin-W. Atenție: Nu se pot vopsi suprafeţele Coil-Coating ce conțin silicon. Din moment ce acestea nu pot fi identificate în cadrul construcției, se va testa întotdeauna aderența prin aplicarea unui strat de vopsea ca probă.

Zidărie din cărămidă aparentă:
Se pretează la vopsire numai cărămizile rezistente la îngheț sau clincherul fără incluziuni de sub-stanțe străine. Zidăria trebuie să fie uscată, fără săruri iar rosturile fără crăpături. Se aplică un strat de grund cu Amphibolin / Amphibolin-W diluat cu maxim 5% apă. Dacă în stratul de grund apar pete maronii, se va folosi în continuare vopseaua de fațadă pe bază de solvenţi Duparol.

Suprafeţe murdărite de gaze industriale sau de funingine:
Se acoperă cu vopseaua de fațadă pe bază de solvenți Duparol.

Suprafeţe afectate de fungi sau alge:
Mucegaiul sau algele se îndepărtează cu jeturi de apă sub presiune, respectând prevederile legale în domeniu. Suprafețele se tratează cu Capatox. Suporturile absorbante se grunduiesc cu FungiGrund. După uscarea în profunzime, se folosește ca finisaj vopseaua Amphibolin-W.

Suprafețe de beton sau tencuieli cu fisuri:
În funcție de clasa în care se încadrează fisurile, se finisează cu FibroSil, PermaSilan sau sistemul Cap-elast.

Suprafețe cu eflorescențe de sare:
Eflorescențele de sare se înlătură prin periere uscată. Se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger. Acoperirea suprafețelor cu eflorescențe de sare trebuie considerată un risc pentru care nu ne putem asuma responsabilitatea deoarece, chiar și după cel mai temeinic tratament, aceste eflorescențelor pot reapărea.

Defecte:
Micile defecte din suprafețele minerale se remediază cu Caparol Fassaden-Feinspachtel. Defectele mari, de până la 20 mm, se repară de preferință cu Histolith-Renovierspachtel. Ulterior, suprafețele reparate se grunduiesc.

Suprafeţe interioare(Amphibolin-W nu poate fi folosit la interior):

Tencuieli din grupele de mortare PII şi PIII/rezistența minimă la compresiune conform DIN EN 998-1 de minim 1,5 N/mm2:
Tencuielile solide, normal absorbante, se vopsesc fără o tratare prealabilă. Pe tencuielile foarte poroase, nisipoase, absorbante, se aplică un strat de grund cu OptiSilan TiefGrund sau CapaSol RapidGrund.

Tencuieli pe bază de gips din grupa de mortare PIV/rezistența minimă la compresiune conform DIN EN 13279 de minim 2 N/mm2:
Se șlefuiește tencuiala pe bază de gips cu strat de sinter, se îndepărtează praful și se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger.

Plăci de construcții din gips:
Pe plăcile absorbante se aplică un strat de grund cu OptiSilan TiefGrund sau Dupa-Putzfestiger..

Plăci de gips (plăci de gips-carton):
Se șlefuiesc urmele de la șpăcluire. Suprafețele de gips (șpăcluite cu materiale pe bază de gips) se consolidează cu Dupa-Putzfestiger. Pe plăcile cu substanțe colorante, solubile în apă, se aplică un strat de grund cu Caparol AquaSperrgrund. A se respecta indicațiile din fișa BFS nr. 12.

Beton:
Se elimină eventualele resturi de uleiuri pentru decofrare, precum și substanțele făinoase, și nisipoase. Detalii pentru finisare găsiți la secțiunea Instrucțiuni de aplicare.

B.C.A.:
Se aplică un strat de grund cu Capaplex, diluat 1:3 cu apă.

Zidărie din cărămidă aparentă și zidărie aparentă din cărămidă/bolțari de var cu nisip:
Se vopsesc fără o tratare prealabilă.

Acoperiri portante:
Suprafețele mate, ușor absorbante, se vopsesc fără o tratare prealabilă. Suprafețele lucioase și cele acoperite cu lacuri se șlefuiesc pentru a se obține suprafețe aderente.

Acoperiri fără capacitate portantă:
Se îndepărtează suprafețele fără capacitate portantă de lacuri, vopsele de dispersie sau tencuieli pe bază de rășini sintetice. Suprafețele netede, slab absorbante, se vopsesc fără o tratare prealabilă. Pe suprafețele foarte poroase, nisipoase sau absorbante se aplică un strat de grund cu OptiSilan TiefGrund sau CapaSol RapidGrund. Vopselele minerale fără capacitate portantă se îndepărtează mecanic iar suprafața se curăță de praf. Se aplică un strat de grund Dupa-Putzfestiger.

Vopsea pe bază de clei:
Se spală bine suprafața îndepărtând în totalitate straturile vechi. Se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger.

Tapete nevopsite de tip rugos, în relief sau imprimate:
Se vopsesc fără o tratare prealabilă.

Tapet neaderent:
Se înlătură în totalitate. Se spală resturile de maculatură și de adeziv. Se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger.

Suprafețe afectate de mucegai:
Mucegaiul se înlătură prin curățare umedă. Suprafețele se tratează cu Capatox. Suporturile absorbante se grunduiesc cu FungiGrund. Pentru finisarea suprafețelor puternic afectate se folosesc vopselele Fungitex-W, Indeko-W sau FungiStop-W. Se vor respecta reglementările și dispozițiile legale (de ex. prevederile privind produsele biocide și substanțele periculoase).

Suprafețe pătate cu nicotină, apă, funingine sau grăsime:
Petele de nicotină precum și petele de funingine sau grăsime se spală cu apă, cu adaos de detergent menajer degresant și se lasă să se usuce bine. Petele de apă uscate se curată uscat, prin periere. Se aplică un strat de grund izolator cu Caparol AquaSperrgrund. Pe suprafețele puternic contaminate folosiți vopseaua de izolare Caparol IsoDeck.

Lemn și materiale lemnoase:
Se aplică un strat de grund cu Amphibolin  nediluat. Pentru lemnul ce prezintă tendinţe de decolorare, este necesară aplicarea unui strat intermediar de Capacryl Holz-IsoGrund.

Mici defecte:
După pregătirea corespunzătoare a suprafeței, se repară cu Caparol Akkordspachtel conform indicațiilor de prelucrare, iar mai apoi se aplică un strat de grund, după caz.

Mod de aplicare

Amphibolin se aplică cu pensula, rola, sau aparate de pulverizat. În cazul aplicării prin pulverizare pe suprafeţele slab absorbante sau neabsorbante se va aplica un strat de grund cu CapaGrund Universal.
Aplicare Airless:
Unghi de pulverizare: 50°
Duză: 0,017–0,021"
Presiune la pulverizare: 150–180 bar
Curățarea echipamentului se face prin spălare cu apă, imediat după utilizare.

Amphibolin-W se aplică cu pensula sau rola.

Instrucțiuni de aplicare

Strat de grund respectiv strat intermediar:
Se aplică Amphibolin / Amphibolin-W diluat cu max. 5% apă curată.

Strat final:
Se aplică Amphibolin / Amphibolin-W nediluat sau diluat cu max. 5% apă curată. Pe suprafeţele rugoase se aplică stratul de grund, stratul intermediar şi stratul final diluat cu max. 5% apă, bine prelucrat.

Consum

Cca. 120 ml/m2 pe strat, pe suporturi netede. Pe suprafeţele rugoase consumul creşte corespunzător. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Limita inferioară a temperaturii pentru aplicare și uscare: + 5°C pentru substrat şi aer.

Pentru a se obține cea mai bună protecție împotriva atacului fungilor și a algelor cu Amphibolin-W, este necesar a se aplica 2 straturi cu un consum cumulat de minim 240 ml/m2., rezultând o grosime medie a stratului de cel puțin 150 µm. Fiecare strat suplimentar, cu un consum de cel puțin 120 ml/m² pe strat, crește grosimea stratului cu încă aproximativ 75 μm. Pe suprafețe rugoase, consumul este corespunzător mai mare.

Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, vopseaua este uscată la suprafață și se poate revopsi după 4-6 ore, după 24 ore este rezistentă la ploaie. Este uscată în profunzime şi poate fi supusă unor solicitări după cca. 3 zile. Temperaturile scăzute şi umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare.

Curățarea echipamentului

Se face prin spălare cu apă, imediat după utilizare.

Notă

Pentru evitarea de suprapuneri vizibile, se va vopsi fără întrerupere, ud pe ud. Nu se aplică pe suprafețe orizontale cu acumulare de apă.

Pe suprafeţe exterioare rugoase, structurate, recomandăm din motive de aspect folosirea vopselelor mate pentru exterior Muresko, Amphisil, AmphiSilan NQG sau Sylitol NQG Fassadenfarbe.

La aplicarea prin pulverizare cu aparate Airless, vopseaua se amestecă bine şi se strecoară.

La aplicarea Caparol-TiefGrund TB în interior, poate apărea un miros specific de solvent. Din acest motiv trebuie asigurată o aerisire corespunzătoare a spaţiului de lucru. În mediile sensibile, este recomandată aplicarea lui Dupa-Putzfestiger, grund fără substanţe aromatice şi cu miros redus. Pe faţadele unde se întâlnesc condiţii climaterice deosebite (umiditate ridicată) sau cu influenţă atmosferică ridicată, există un risc mai mare de apariţie a fungilor și a algelor. Recomandăm pentru aceste suprafeţe folosirea produselor noastre speciale ThermoSan NQG, Amphibolin-W sau Duparol-W. Aceste produse conţin substanţe active ce întârzie temporar dezvoltarea fungilor și a algelor. Amphibolin-W este un produs ce conține substanțe active speciale împotriva apariției fungilor și a algelor pe stratul de vopsea. Acest depozit de substanțe active asigură o protecție de lungă durată, totuși temporară, durata eficacității fiind condiționată de condițiile obiectivului: gradul de infestare organică și gradul de umiditate a stratului suport. De aceea, o protecție permanentă împotriva fungilor și a algelor nu poate fi întotdeauna garantată. Pentru pregătirea suprafețelor afectate de fungi și alge, după curățare, se poate folosi grundul FungiGrund în vederea reglării capacității de absorbție.

În cazul nuanțelor închise, solicitarea mecanică (zgârietura) poate duce la apariția de dungi mai deschise la culoare (efect de scriere). Aceasta este o însușire specifică tuturor vopselelor mate și mat-mătăsoase de exterior.

În cazul suporturilor dense, reci sau în cazul procesului prelungit de uscare datorat intemperiilor (ploaie, rouă, ceaţă) pot apărea pe suprafața vopsită urme de scurgere lucioase și lipicioase de culoare gălbui/transparentă din aditivi. Acești aditivi sunt solubili în apă și se îndepărtează cu suficientă apă de ex. după ploi abundente repetate. Calitatea vopsitoriei uscate nu este influențată negativ. Cu toate acestea, în cazul unei prelucrări ulterioare, aceste scurgeri/aditivi trebuie umezite în prealabil și, după o expunere de scurtă durată, se îndepărtează în totalitate prin spălare. Este necesară o grunduire suplimentară cu CapaGrund Universal. Aceste urme de scurgeri nu apar în cazul executării vopsitoriei în condiții climatice corespunzătoare. Urmele reparațiilor efectuate pe suprafață depind de mai mulți factori și sunt inevitabile (în Germania: fișa BFS nr. 25). Folosirea dezinfectanți pe bază de fenol poate duce la îngălbenirea suprafețelor.

Certificări

 • Permeabilitate la dioxidul de carbon
 • Luminozitate
 • Rezistența la dezinfectanți

Indicații de pericol/Sfaturi de securitate (valabil la data publicării)

Amphibolin W:
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Fișa cu date de securitate este disponibilă la cerere. A nu se arunca la canalizare, în cursuri de apă sau pe sol. Aplicați numai cu rola sau cu pensula/bidineaua. A se utiliza la șlefuire un filtru de praf P2. 

Conține: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, amestec de 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-one și 2- methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1), 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Poate provoca o reacție alergică. Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (luni-vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică. 

În conformitate cu Regulamentul European 528/2012 acest produs este definit ca un “articol tratat” (nu un produs biocid) și conține următoarele substanțe biocide: Carbendazim (nr. CAS 10605-21-7), Isoproturon (nr. CAS 34123-59-6), Terbutryn (nr. CAS 886-50-0), 2-Octyl-2H-isotiazol-3-on (nr. CAS 26530-20-1). 

Măsuri de securitate (valabil la data publicării)

Amphibolin:
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu inspirați vaporii/spray-ul. Indicații suplimentare: a se vedea fișa cu date de securitate.

Conține: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, amestec de 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-one și 2- methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1), 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Poate provoca o reacție alergică. Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (luni-vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică. 

Dezafectare

Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/c): 40 g/l (2010). Acest produs conține max. 1 g/l COV.

Cod produs Vopsele și lacuri

GISCODE  
Amphibolin:  BSW20
Amphibolin-W: BSW50

(Coduri produs vopsele și lacuri vechi: Amphibolin: M-DF01, Amphibolin-W: M-DF01F) 

Compoziție

Amphibolin:
Rășină poliacrilică, dioxid de titan, silicaţi, apă, aditivi, conservanți (metilizotiazolinonă, benzizotiazolinonă, amestec de clormetilizotiazolinonă și metilizotiazolinonă (3:1)) 

Amphibolin W:
Rășină poliacrilică, dioxid de titan, silicaţi, apă, aditivi, conservanți (metilizotiazolinonă, benzizotiazolinonă, amestec de clormetilizotiazolinonă și metilizotiazolinonă (3:1)), conservanţi în peliculă (carbendazim, terbutrină, octilizotiazolinonă, izoproturon)

Informații suplimentare

Vezi fișa cu date de securitate a produsului.

Consultanță tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentații noștri comerciali. Vă putem oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:  tehnic@caparol.ro